top of page

Een nieuwe opzetclausule in de Aansprakelijkheid Verzekering Particulieren (AVP)!

 

Doel: schade als gevolg van crimineel en ongewenst gedrag uit te sluiten van dekking. Opzet Clausule 2020 is vanaf heden van toepassing op alle AVP's in Nederland. Deze nieuwe Opzet Clausule luidt als volgt: "U hebt geen dekking als u in strijd met het recht met opzet iets doet of iets niet doet waardoor schade of letsel ontstaat. De in feite toegebrachte schade is hierbij een te verwachten of normaal gevolg van wat u doet of niet doet. Heeft u geen dekking? Dan heeft u dat ook niet voor schade die mogelijk later nog ontstaat. Geen dekking, dan betaald u de veroorzaakte schade zelf. Heeft u vragen: bel uw verzekeringsadviseur.

bottom of page