Asbestdaken-verbod is van de baan!

 

In Nederland zou in 2014 een totaal verbod op asbesthoudende daken komen. Nadat de Tweede Kamer het wetsvoorstel had goedgekeurd, heeft de Eerste Kamer hier tegen gestemd. De reden hiervoor: een onuitvoerbaar plan door gebrek aan saneringscapaciteit en de torenhoge kosten verwijderingskosten. Anderzijds worden thans de gezondheidsrisico’s in twijfel getrokken. De Rijksoverheid heeft ook geen plannen meer voor een alternatief asbestdaken-verbod. Goed nieuws denkt u, nou …… lees even verder! De (Brand) Verzekeraars hebben met 2024 in gedachte, diverse beperkingen opgenomen in hun polissen. In veel brand polissen is opgenomen dat de vergoedingen worden afgebouwd tot € 0,- in 2024. Vanaf 1994 werden nieuwe asbestdaken verboden waardoor in 2024 alle nog aanwezige asbestdaken exact 30 jaar oud zijn. Tevens worden na 2024 de Opruimingskosten ook niet meer vergoed. (want een dak dat niet meer bestaat hoef je ook niet op te ruimen). Bij een asbestcalamiteit (brand, storm) kunnen deze kosten torenhoog zijn wanneer asbestdeeltjes op het erf of in de wijde omgeving zijn verspreid. Een goed gesprek met de verzekeraars onderling hierover is zeer gewenst. Wordt vervolgd!