top of page

Hulp bij het invullen aangifte 2022

Als je er zelf niet uitkomt, kan je hulp krijgen bij het invullen. Je hebt daarvoor wel een
machtigingscode nodig. Die kan je aanvragen met je DigiD bij: machtigen.digid.nl. In grote steden zijn
vaak belastingwinkels, waar vrijwilligers helpen met de aangifte. Ook Vakbonden, Ouderenbonden
en andere organisaties helpen hun leden. Ben je geen lid van zo'n bond, dan kan je terecht bij de
bibliotheek (let op de belastingspreekuren) of een belastingkantoor. Bij de bibliotheek kan je ook
terecht voor een cursus om te leren omgaan met digitale overheidsdiensten van de Gemeente. Zie
verder op: belastingdienst.gidsvoornederland.nl. Een andere mogelijkheid: vraag uw
verzekeringsadviseur.

bottom of page