Het levenstestament: wat is dat?

 

Wat is een levenstestament en wanneer heb je het nodig? Je kan heel veel zaken zelf regelen zonder een notaris en ook met een notaris. In een gewoon testament staat, wat er moet gebeuren na je overlijden. In een levenstestament staat wat er moet gebeuren voor je overlijden. Dit levenstestament kan een zelf geschreven verklaring zijn, maar het kan ook een notariële Volmacht zijn die in werking treed wanneer je zelf wilsonbekwaam bent geworden door bijvoorbeeld dementie, een herseninfarct of een coma. De gevolmachtigde(n) is over het algemeen de partner, kind(eren) afzonderlijk of gezamenlijk, die met het levenstestament een vermogensrechtelijke en/of medische vertegenwoordiging krijgen bij wilsonbekwaamheid. Je kan hierbij denken aan beheren van bankrekeningen, beheren roerende en onroerende zaken, administratie, nalatenschappen, e-mail en andere elektronische dienstverlening zoals PGB, zorgkosten, inzage in medische gegevens, euthanasie verzoek ect. Heeft u nog vragen ……. bel of kom eens langs, we helpen je graag op weg!