Het laatste nieuws

financiële stabiliteit

Het laatste nieuws

Bekend bij Verzekeraars?

Bekend bij Verzekeraars?

Verzekeraars weten meer van je dan je denkt en schromen niet die gegevens te gebuiken voor het bepalen van de acceptatie, de premie of zelfs een weigering. De  menselijke maat is soms ver te zoeken. Schades tellen en optellen!! In het CIS ( stichting Centraal Informatie Systeem) staan schade claims van verzekerden en opzeggingen door Verzekeraars door bv wanbetaling van de klant. Deze meldingen staan op naam en worden vijf jaar bewaard. Fraude meldingen worden maximaal acht jaar bewaard. In deze database mogen alleen schade claims als melding worden vastgelegd. De eventuele schuldvraag (bij auto schade) en de schade claim afhandeling, zoals de mogelijkheid om achteraf alsnog zelf de schade te betalen, worden niet vastgelegd. Deze informatie kunnen Verzekeraars wel bij elkaar opvragen. Sinds de mogelijkheid om via internet verzekeringen af te sluiten zijn de acceptatie richtlijnen "strenger" geworden. Als blijkt dat het door de klant ingevulde antwoord op het aanvraagformulier niet overeenkomt met het schade verleden van de afgelopen vijf jaar, wordt de klant niet automatisch geaccepteerd. Vraag in zo'n geval om inzage in de registraties (kosteloos) van de Stichting CIS, via inzageformuilier "stichtingcis.nl".  Let op: het CIS is niet de enige bron voor de Verzekeraars. Zo wordt door somige Verzekeraars ook gebruik gemaakt van "datadealers" en krediet informatie bureau's zoals EDM, EDR, Experian, Focum en Infofolio. Deze bedrijven verzamelen zo veel mogelijk gegevens over consumenten via openbare bronnen zoals kranten, tijdschriften, internet en social media.

 

Bekend bij Verzekeraars?

Bekend bij Verzekeraars?

Verzekeraars weten meer van je dan je denkt en schromen niet die gegevens te gebuiken voor het bepalen van de acceptatie, de premie of zelfs een weigering. De  menselijke maat is soms ver te zoeken. Schades tellen en optellen!! In het CIS ( stichting Centraal Informatie Systeem) staan schade claims van verzekerden en opzeggingen door Verzekeraars door bv wanbetaling van de klant. Deze meldingen staan op naam en worden vijf jaar bewaard. Fraude meldingen worden maximaal acht jaar bewaard. In deze database mogen alleen schade claims als melding worden vastgelegd. De eventuele schuldvraag (bij auto schade) en de schade claim afhandeling, zoals de mogelijkheid om achteraf alsnog zelf de schade te betalen, worden niet vastgelegd. Deze informatie kunnen Verzekeraars wel bij elkaar opvragen. Sinds de mogelijkheid om via internet verzekeringen af te sluiten zijn de acceptatie richtlijnen "strenger" geworden. Als blijkt dat het door de klant ingevulde antwoord op het aanvraagformulier niet overeenkomt met het schade verleden van de afgelopen vijf jaar, wordt de klant niet automatisch geaccepteerd. Vraag in zo'n geval om inzage in de registraties (kosteloos) van de Stichting CIS, via inzageformuilier "stichtingcis.nl".  Let op: het CIS is niet de enige bron voor de Verzekeraars. Zo wordt door somige Verzekeraars ook gebruik gemaakt van "datadealers" en krediet informatie bureau's zoals EDM, EDR, Experian, Focum en Infofolio. Deze bedrijven verzamelen zo veel mogelijk gegevens over consumenten via openbare bronnen zoals kranten, tijdschriften, internet en social media.