Het laatste nieuws

financiële stabiliteit

Het laatste nieuws

De schoorsteenbrand

De schoorsteenbrand

De winterperiode staat elk jaar weer garant voor een piek in het aantal schoorsteenbranden in Nederland. Gemiddeld ruim 1.700 geregistreerde branden per jaar! De definitie van zo'n brand luidt: "Een schoorsteenbrand is het ongewenst ontbranden van organisch materiaal (creosoot) dat zich heeft opgehoopt in het rookkanaal". Creosoot is een verzameling van de brandstof, het stookgedrag, de constructie van het rookkanaal en de kachel/haard. Voor het ontstaan van de brand zijn vier aspecten van belang: 1 Stookgedrag: soort hout, frequentie van gebruik en de manier van aansteken en doven. 2 Constructie: soort verbrandingstoestel en soort kap bovenop het rookkanaal. 3 Externe factoren: weersinvloeden: trek van de rook in het kanaal. 4 Onderhoud: frequentie van vegen door een erkende schoorsteenveger. Dit laatste aspect is belangrijk voor de particuliere woning Verzekeraar. Hoewel de gevolgen van een schoorsteenbrand meestal vrij betrekkelijk zijn, is het voor de vergoeding van de schade ontstaan door bluswater en rook, belangrijk dat aangetoond kan worden dat de schoorsteen jaarlijk geveeegd is. Sommige bronnen geven aan dat er vaker moet worden geveegd bij een gebruik van drie a vier uur per week. 

De schoorsteenbrand

De schoorsteenbrand

De winterperiode staat elk jaar weer garant voor een piek in het aantal schoorsteenbranden in Nederland. Gemiddeld ruim 1.700 geregistreerde branden per jaar! De definitie van zo'n brand luidt: "Een schoorsteenbrand is het ongewenst ontbranden van organisch materiaal (creosoot) dat zich heeft opgehoopt in het rookkanaal". Creosoot is een verzameling van de brandstof, het stookgedrag, de constructie van het rookkanaal en de kachel/haard. Voor het ontstaan van de brand zijn vier aspecten van belang: 1 Stookgedrag: soort hout, frequentie van gebruik en de manier van aansteken en doven. 2 Constructie: soort verbrandingstoestel en soort kap bovenop het rookkanaal. 3 Externe factoren: weersinvloeden: trek van de rook in het kanaal. 4 Onderhoud: frequentie van vegen door een erkende schoorsteenveger. Dit laatste aspect is belangrijk voor de particuliere woning Verzekeraar. Hoewel de gevolgen van een schoorsteenbrand meestal vrij betrekkelijk zijn, is het voor de vergoeding van de schade ontstaan door bluswater en rook, belangrijk dat aangetoond kan worden dat de schoorsteen jaarlijk geveeegd is. Sommige bronnen geven aan dat er vaker moet worden geveegd bij een gebruik van drie a vier uur per week.