Het laatste nieuws

financiële stabiliteit

Het laatste nieuws

Basispakket Zorgverzekeringen 2020. Wat zit erin, wat kan Aanvullend?

Basispakket Zorgverzekeringen 2020. Wat zit erin, wat kan Aanvullend?

1 Huisarts en Huisartsenpost. Consulten en kleine verrichtingen (verwijderen van wratten) worden vergoed zonder Eigen Risico. Bloed- en weefsel onderzoek vallen wel onder het Eigen Risico. Vaccinaties worden niet vergoed (verre reizen).                                                                                        2 Fysiotherapie. Erkende chronische aandoeningen worden vanaf de 21ste behandeling vergoed (niet per jaar maar per aandoening).                      3 Zwangerschap- en geboorte zorg. Zwagerschap en geboorte worden grotendeels vergoed, zonder Eigen Risico. Niet vergoed: zwangerschap cursus en kraampakket.                                                                                                                                                                                                   4 Hulpmiddelen (bij voorbeeld orthopedische schoenen). Deze worden soms vergoed. Soms geldt een Eigen Bijdrage.                                               5 Medicijnen. Geregistreerde medicijnen op recept worden vergoed, zie medicijnenkosten.nl. Per groep medicijnen is er een maximale vergoeding. Daarboven geldt een maximale Eigen Bijdrage van € 250,- per jaar.                                                                                                                                6 Psychologische Hulp. De behandeling door een therapeut of psychiater wordt vergoed, maar valt wel onder het Eigen Risico. Lichte psychise klachten behandeld de praktijkondersteuner.                                                                                                                                                                  7 Stoppen met roken: de begeleiding wordt vergoed. Programma's voor stoppen met roken wordt vergoed en valt niet meer onder het Eigen Risico vanaf volgend jaar.                                                                                                                                                                                                            8 Dieten. Vergoeding is 3 uur per jaar (dit zijn 4 tot 6 consulten) en geen Eigen Risico. Advisering bij dieten, COPD, en vasculair risico management, dan geen maximale uren registratie en ook geen Eigen Risico.                                                                                                               9 Taxi vervoer. Vervoer naar Zorginstellingen (nierdialyse, chemotherapie, rolstoel afhankelijk) worden vergoed. Geen Eigen Risico maar wel een Eigen Bijdrage.                                                                                                                                                                                                               10 Wijkverpleging. Verpleging en verzorging thuis worden vergoed zonder Eigen Risico. Valt de verzorging onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Gemeente) betaal je een Eigen Bijdrage van € 19,- per maand.                                                                                                               11 Tandheelkunde. Tandheelkundige zorg kind tot 18 jaar, dan wordt de tandarts en mondhygienist vergoed zonder Eigen Risico. Gemiste afspraken worden niet vergoed.                                                                                                                                                                                     12 Ziekenhuis en Specialist. Verblijf in ziekenhuis, een operatie of spoedeisende zorg worden vergoed en vallen onder het Eigen Risico.                13 Overgewicht en obesitas. Vergoeding bestaat uit begeleiding van een leefstijlcoach en geen Eigen Risico.

Basispakket Zorgverzekeringen 2020. Wat zit erin, wat kan Aanvullend?

Basispakket Zorgverzekeringen 2020. Wat zit erin, wat kan Aanvullend?

1 Huisarts en Huisartsenpost. Consulten en kleine verrichtingen (verwijderen van wratten) worden vergoed zonder Eigen Risico. Bloed- en weefsel onderzoek vallen wel onder het Eigen Risico. Vaccinaties worden niet vergoed (verre reizen).                                                                                        2 Fysiotherapie. Erkende chronische aandoeningen worden vanaf de 21ste behandeling vergoed (niet per jaar maar per aandoening).                      3 Zwangerschap- en geboorte zorg. Zwagerschap en geboorte worden grotendeels vergoed, zonder Eigen Risico. Niet vergoed: zwangerschap cursus en kraampakket.                                                                                                                                                                                                   4 Hulpmiddelen (bij voorbeeld orthopedische schoenen). Deze worden soms vergoed. Soms geldt een Eigen Bijdrage.                                               5 Medicijnen. Geregistreerde medicijnen op recept worden vergoed, zie medicijnenkosten.nl. Per groep medicijnen is er een maximale vergoeding. Daarboven geldt een maximale Eigen Bijdrage van € 250,- per jaar.                                                                                                                                6 Psychologische Hulp. De behandeling door een therapeut of psychiater wordt vergoed, maar valt wel onder het Eigen Risico. Lichte psychise klachten behandeld de praktijkondersteuner.                                                                                                                                                                  7 Stoppen met roken: de begeleiding wordt vergoed. Programma's voor stoppen met roken wordt vergoed en valt niet meer onder het Eigen Risico vanaf volgend jaar.                                                                                                                                                                                                            8 Dieten. Vergoeding is 3 uur per jaar (dit zijn 4 tot 6 consulten) en geen Eigen Risico. Advisering bij dieten, COPD, en vasculair risico management, dan geen maximale uren registratie en ook geen Eigen Risico.                                                                                                               9 Taxi vervoer. Vervoer naar Zorginstellingen (nierdialyse, chemotherapie, rolstoel afhankelijk) worden vergoed. Geen Eigen Risico maar wel een Eigen Bijdrage.                                                                                                                                                                                                               10 Wijkverpleging. Verpleging en verzorging thuis worden vergoed zonder Eigen Risico. Valt de verzorging onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Gemeente) betaal je een Eigen Bijdrage van € 19,- per maand.                                                                                                               11 Tandheelkunde. Tandheelkundige zorg kind tot 18 jaar, dan wordt de tandarts en mondhygienist vergoed zonder Eigen Risico. Gemiste afspraken worden niet vergoed.                                                                                                                                                                                     12 Ziekenhuis en Specialist. Verblijf in ziekenhuis, een operatie of spoedeisende zorg worden vergoed en vallen onder het Eigen Risico.                13 Overgewicht en obesitas. Vergoeding bestaat uit begeleiding van een leefstijlcoach en geen Eigen Risico.