top of page
  • Lexact B.V.

Verkeersovertredingen in 2024

€12O,- boete voor afslaan zonder richting aanwijzer en parkeren bijeen gele doorgetrokken streep en bij het onnodig gebruik van mist verlichting aan de voorzijde binnen de bebouwde kom.


€ 180,- illegaal licht signalen geven. Wanneer 1 band te ver is versleten. Over de busbaan rijden en/of over het voetpad rijden.


€ 300,- voor over een verdrijvingsvlak rijden en ook voor onnodig toeteren en op de vluchtstrook stilstaan.


€370,- boete voor parkeren op een gehandicapten plaats en ook voor een te luide uitlaat. €


49O,- boete voor onvoldoende zicht via voor- en zijruiten. Als verzekeringsadviseur kan ik in bovengenoemde zaken niets voor u betekenen! Hooguit waarschuwen I

3 views0 comments

Recent Posts

See All

Elektrische fietsen: Hoe hard mag je gaan?

ln Nederland mag je een elektrische fiets of fatbike tot 25 km per uur met trapondersteuning hebben. Veroorzaakte schade is gedekt op elke Particuliere Aansprakelijkheidsverzekering. Voor speed pedele

Huisdierenverzekeringen

ln Nederland zijn voor zover ik weet, 8 verzekeraars actief met een huisdierenverzekering. Aangezien het meestal om honden en katten gaat, zijn de volgende keuzes belangrijk die u moet maken. Zoals; w

Afschrijving op je inboedel

Bij inboedel- en reisverzekeríngen krijg je bij schade of diefstal niet altijd de nieuwwaarde vergoed. Hoeveelje vergoed krijgt, kan je zien op de afschrijvingslijst op de website van de verzekeraar o

Comments


bottom of page