top of page

ZAKELIJKE MOGELIJKHEDEN

financiële stabiliteit

home / zakelijk
download_edited_edited.png

Zakelijk

Ondernemen is risico’s nemen.

Dat is het mooie aan Ondernemer zijn. Maar het betekent ook dat u regelmatig de afweging moet maken of u een financieel risico zelf wilt nemen of dat u een risico liever uitbesteed. Soms is verzekeren een veiligere optie.

Ons financieel advies richt zich op de ondernemer en de ZZP’er. Dat wil zeggen: dat wij kijken naar uw zakelijke belangen maar ook naar uw privé situatie. Na een inventarisatie krijgt u inzicht in de risico’s die u loopt, wat de mogelijke financiële gevolgen zijn en hoe deze kunnen worden opgelost tegen welke prijs (premie).

Bij de start van de onderneming zijn de bedrijfsrisico’s nog te overzien en worden de meest noodzakelijke (gezien de beperkte financiële middelen) voorzieningen in de vorm van bedrijfsverzekeringen getroffen. Ook een goede boekhouding geeft een solide basis voor groei van het bedrijf en voorkomt fiscale claims achteraf. Maar het aller belangrijkste is de begeleiding en advisering na de start periode.

Assurantie kantoor J. Drent weet wat ondernemen is. Hierdoor kan u voor vele onderwerpen bij ons terecht. Onderwerpen als zekerheid rondom uw persoonlijke situatie, tevredenheid van uw medewerkers en cliënten, en het afdekken van bedrijfsrisico’s binnen uw onderneming nemen wij zeer serieus.

Gericht werken aan oplossingen voor de Ondernemer/ZZP’er

Hoe zorgt u voor inkomen bij arbeidsongeschiktheid?

 • Welk vangnet heeft de Sociale Zekerheid, het UWV en/of een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

 • Welk uitgangspunt: gemist loon of afdekken constante kosten van het bedrijf?

 

Hoe regelt u uw pensioen optimaal?

 • Wel of geen Fiscale Oudedag Reserve (in samenwerking met boekhouder)

 • Een aanvullend pensioen

 • Een overlijdensrisico verzekering als Nabestaanden Pensioen

 

Hoe beschermt u zich tegen schade claims als u aansprakelijke wordt gesteld?

 • Een Beroeps- of Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (of beide?)

 • Een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

 • Een Ongevallenverzekering voor ongelukken op het bedrijf of in het verkeer

 • Een rechtszaak: een Zakelijke Rechtsbijstandverzekering (incl. prive?)

 • Wat te doen met slecht betalende klanten

 

Vragen van uw medewerkers: secundaire arbeidsvoorwaarden?

 • Heeft u een VAR verklaring nodig

 • Een Collectieve Ziektekostenverzekering met premie korting (ook voor privé)

 • Een auto/busje van de zaak (leasen of kopen)

 • Een Ziekte Verzuimverzekering met aanvullende WGA-hiaat verzekering voor langdurig zieke medewerkers

 • Geldt de ARBO Wet en Regelgeving ook voor ZZP’ers?

 • Hoe gaat u om met Bedrijfsrisico’s wanneer een productie proces stil komt te liggen door;
  Brand, water, storm, fraude, ziekteverzuim of door hackers en cyber crime

 

Gemiste omzet en winst

 • Schade aan Bedrijfsinventaris, gereedschap, computerbestanden en Goederen voorraad

 • Zijn er preventieve maatregelen te nemen voor diefstal (van buiten af of van eigen personeel!), brand, water, rookschade, cyber crime

 • Door bluswater veroorzaakte milieu schade

bottom of page